covid-19-oubreak

A Magyarországi Baptista Egyház II. veszélyhelyzeti tájékoztatója

A Magyarországi Baptista Egyház (MBE) Operatív Tanácsa kiadta a Covid-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos II. veszélyhelyzeti tájékoztatóját, melynek tartalma az alábbiakban olvasható.

Találkozzunk lélekben és az online térben!

Kedves testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszöntünk benneteket ezekben a küzdelmekkel és mégis kegyelemmel teljes időkben. Köszönjük, hogy a gyülekezetek legnagyobb része megértette 2020. március 12-én megfogalmazott tájékoztatónkat és javaslatainkat a Covid-19 vírusjárvánnyal kapcsolatosan. Ezek a gyülekezetek már az elmúlt vasárnap is csak online istentiszteleteket tartottak, és törölték a különféle gyülekezeti eseményeket, találkozásokat a közeljövőre vonatkozólag.

Törvények betartása

Tisztelettel, de nyomatékosan utasítunk minden baptista gyülekezetet, hogy az aktuális kormányzati intézkedéseihez igazodva, szüneteltessék visszavonásig a gyülekezeti istentiszteleti és egyéb alkalmakat. Az online közvetítéseket, az egyház központi, vagy a helyi gyülekezeti internetes oldalon sugárzott istentiszteleteket, lelki tartalmakat nézzék meg otthoni, családi körben.

Baptista közösségünk mindig is családias egyház volt. Most szinte kötelezve vagyunk a családi közösség tartására, egymás otthoni építésére, a lelki közösség megerősítésére. Használjuk ki ezt a nehéz helyzetet a jóra, értékeink megerősítésére! Bátorítjuk azokat a szülőket, akik most digitális oktatás keretén belül gyermekeiket otthon segíthetik, hogy jogkövető állampolgárként gyermekeik érdekében szorosan működjenek együtt a pedagógusokkal. Használják ki a lehetőséget a gyermekeik életében való még szélesebb körű részvételben, a családi kapcsolatok hosszú távú építésére.

Kérjük a lelkipásztorokat és gyülekezetvezetőket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az Operatív Tanács minden értesítése jusson el minden gyülekezetbe, beleértve a körzetek kis szórványgyülekezeteit is!

Mindenkit arra kérünk, hogy törvénytisztelő állampolgárként és hívő emberként figyeljen a kormányzati és szakhatósági intézkedésekre, tartsa be azokat! A home office-ban dolgozókat becsületes munkavégzésre buzdítjuk!

Higgadtságot, józanságot kérünk minden testvérünktől, hogy ebben a kiélezett különleges időszakban, a világhálón vagy személyes találkozásokban továbbított információkat vizsgálják meg, önmérsékletet tanúsítsanak a kommunikációban és ne vegyenek részt hiteltelen, zavarkeltő és hamis információk továbbadásában!

Ezen levelünkhöz kapcsolódva a baptista lelkipásztoroknak és gyülekezetvezetőknek további információkat, kéréseket és iránymutatásokat küldünk.

Online ügyintézés

Az országos vészhelyzet alapján az MBE Székház visszavonásig bezár, azaz a külső személyes hivatali ügyintézés 2020. március 18-tól megszűnik. Online ügyintézés lehetőségét kínáljuk fel a közösségünk és mindenki más számára. Ezen időszakban visszavonásig bezár a Baptista Könyvesbolt is, de online ügyintézés és telefonos kapcsolattartás lehetősége továbbra is fennáll.

Tehát a következő időszakban (ezen iránymutatások visszavonásáig), nem személyesen, hanem az online térben találkozzunk egymással, és így éljük át lélekben együtt a közösséget Urunkkal! Imádkozzunk egymásért, a betegekért, az egészségügyi, szociális és oktatási dolgozókért, a vezetőkért és egész társadalmunkért!

MBE Operatív Tanácsa

Veszélyhelyzeti tájékoztató a lelkipásztorok, gyülekezetvezetők számára II.

2020. március 17.

Kedves Testvéreink!

A mai napon közzé tettük az MBE Operatív Tanácsának aktuális tájékoztatását „Találkozzunk lélekben és az online térben!” címmel. Ehhez kapcsolódva – a jelenlegi helyzetben – a következő információkat és iránymutatást adjuk:

I. Korábbi levél

A korábbi levelünkben (2020. március 12.) közöltek az istentiszteletek különféle formájában való megtartásáról, az úrvacsoráról, a bemerítésről és a gyermekbemutatásról okafogyottá váltak. Az újabb kormányzati intézkedések, illetve az élet- és egészségvédelem miatt a következőkben ezek az alkalmak csak online formában kerüljenek megtartásra.

II. Menyegző és temetés

Menyegzőre vagy temetésre vonatkozólag megerősítjük a korábban leírtakat: csak az érintett családtagok vegyenek részt ezeken az alkalmakon.

III. Pásztorlási és missziós tanácsok a Koronavírus okozta váláság idején a Baptista gyülekezetekben

Telefonos lelkigondozás és ima

A lelkipásztor és a vezetők telefonon rendszeresen hívják fel a gyülekezet tagjait, különös tekintettel a betegekre és idősekre. A telefonhívásban meg lehet hallgatni a felhívottat, hogy mi van vele, el lehet mondani egy igét, lehet vele imádkozni, így kapcsolatban maradunk az emberekkel.

E-mailen rövid bátorító üzenetek írása

Attól, hogy nincsenek fizikai kontaktok, az embereknek szükségük van élő igére, sőt a válságban még inkább. Emailekben max. 1 A/4 es oldalban lehet ilyen rövid írásokat, prédikációkat elküldeni hetente.

Élő közvetítések

A technikai lehetőségek adottak és sok szolgáltató ingyenesen kínál ilyen lehetőségeket. (Facebook, Youtube, stb..) A vasárnapi istentiszteleteket a családok, vagy magányosan bárki a saját otthonában tarthatja és nézheti a telefonján, vagy a számítógépén a lelkipásztorát, aki akár saját otthonából, irodájából is tudja hirdetni az igét.

Imaszolgálat

Sok lelkipásztor panaszkodik, hogy rengeteg dologgal kell foglalkoznia és nincs ideje imádkozni. Most erre is lesz idő, nem kell menni sehová. A gyülekezeti névsor alapján egyenként lehet az emberekért imádkozni.

SMS-igék

Egy-egy embernek SMS-ben igeverseket is lehet küldeni bátorításul.

Online istentiszteletek, tartalmak ajánlása

A lelkipásztor ajánlhat a gyülekezetének olyan interneten lévő keresztyén tartalmakat, felvett istentiszteleteket, tanításokat, amelyeket jónak és biblikusnak talál. Így nem „mindenevő” lesz a baptista hívő, hanem ebben is kap egy támogató segítséget.

Bibliatanulmányozás

Mindenki egyénileg tanulmányoz egy megbeszélt igeszakaszt és a kérdéseit, vagy felfedezéseit megosztja e-mailen, vagy telefonos konferenciabeszélgetésen, élő online módon, stb..

Családi áhítatok

A lelkipásztor bátorítsa a tagokat, hogy tartsanak családi áhítatokat. Ajánlani lehet egy igeszakaszt, esetleg egy-két kérdést hozzá, ami alapján meg tudják beszélni az adott üzenetet.

Gyerekek és fiatalok felé való szolgálat

A gyerekek és a fiatalok jól tudják használni a technikai eszközöket, de érdemes jó tartalmakat kínálni nekik! A gyerekekre a szülő rákérdezhet, hogy mit értett meg, mi volt jó, stb. A fiatal generációtól a lelkipásztor is kérhet visszajelzést, hogy az ajánlott tartalom mit jelentett nekik.

Könyvek ajánlása

Valószínű több embernek lesz ideje olvasni a következő időszakban, ezért érdemes jó könyveket ajánlani.

Misszió

Sok ember lesz, akinek a lakásában házában kell hosszabb időt tölteni és a mai szokásnak megfelelően sokan az interneten fognak barangolni. A gyülekezet weboldalát és facebook oldalát érdemes frissíteni, jó tartalmakkal megtölteni, hogy az odalátogató Istennel is találkozhasson.

IV. Online ügyintézés

A nyilvánosan is közzétett anyagban jeleztük, hogy az MBE Székház bezár, és online ügyintézésre állunk át. Tájékoztatunk tehát benneteket, hogy az egyház központi email címén ([email protected]), illetve az eddig is használt email és telefonszámokon kereshettek bennünket.

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

Róma 12:12

Testvéri szeretettel: az MBE Operatív Tanácsa

További részletekért látogasson el a www.baptist.hu oldalra.