Bemerítés a 2017-es év utolsó napján

A 2017-es esztendő utolsó napja, december 31. a méhkeréki baptista hívek számára ünnepnap volt. Patka Mária és Patka György fehér ruhába öltözve tettek bizonyságot az Isten és emberek színe előtt. A gyülekezet hálás volt, hogy a Mindenható így rendezte az év utolsó napját.

Ezen az ünnepen részt vettek a gyülekezet tagjai, barátok és falubeliek, és nem utolsó sorban romániai vendégek is. A bemerítési istentiszteletet a zenekar, a gyermekek és az ifúság énekei ékesítették. Az imaóra hálaadással telt, amiért az Úr az elmúlt évben is lelki és anyagi áldását adta a hívekre és az egész falura. A hálaadás a betegekért és megpróbáltatásokban lévőkért való könyörgéssel egszült ki.

A gyülekezet lelkipásztora, Petrică Crețu ez ünnep alkalmából az Apostolok Cselekedetei 8:26-40-ig terjedő igeszakaszt felolvasása után bemutatta, hogyan növekedett Krisztus Gyülekezete, beleértve mindazokat, akik hittek az Evangéliumban, és nem szégyellték az igazságot vallani, hogy Jézus Krisztust Isten Fiaként és személyes Megváltóként.