Közös istentisztelet szerbiai román baptistákkal

A magyarországi román baptisták  és a szerbiai román baptisták eddig nem nagyon tudtak egymásról, annak ellenére, hogy nagyon hasonló a sorsuk. 2017 októberében a Szegedi Baptista Gyülekezet helyet biztosított a  Szegedi Tudományegyetem Román nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából megtartott konferenciának. Ezen a konferencián az egyik előadó Mircea Măran szerbiai egyetemi  tanár  volt,  aki a szerbiai román baptisták történetét mutatta be.  Az előadásból  könnyen  felfedezhető volt az alábbi három közös  vonás:

mind a méhkeréki, mind a szerbiai román gyülekezetek

  • az anyaország, Románia határain kívül  de annak közelében helyezkednek el.
  • kis létszámú közösségekről beszélünk.
  • 1921-ben alakul meg a Méhkeréki Baptista Gyülekezet és szintén az 1920-as évek elejétől beszélhetünk szerbiai román baptista közösségről.

Az előadás t meghallgatva, megszületett az a gondolat, hogy a Méhkerékiek  vegyék  fel a kapcsolatot szerbiai hittestvéreikkel. Ez meg is történt 2018 őszén és azóta azon dolgoztak, hogy megvalósuljon  egy Szerbiai látogatás.
2019 augusztus 24-ét Temesváron töltöttük el, ahol megtekintettük a város  nevezetességeit, illetve egy koncertet adtunk a bennünket elszállásoló panzió kertjében.
Augusztus  25-én kora hajnalban elindultunk Szerbia  felé.  Az első istentiszteleti hely ahol megálltunk Alibunar volt.  Ebben a nagyközségben  egy viszonylag kislétszámú román baptista gyülekezet van, de jelenleg itt van a székhelye a szerbiai román baptistáknak.
Az alibunári baptisták nagy szeretettel fogadták a méhkerékieket.  A méhkeréki gyülekezet fúvószenekara  játszott-,  illetve  ifjúsági csoportja énekelt ezen az istentiszteleten.  Az igehirdetés  román nyelven hangzott el, szerb  fordítással.
A gyülekezet udvarán megtartott istentiszteleten,   kb. 100 fő vett részt.

A második istentiszteleti hely  a Dél-bánsági Versec  volt.  A baptista Gyülekezet a kb. 50 ezres lélekszámú  város  központjában helyezkedik  el.  A népesebb  gyülekezet lelkipásztora, Avram Dega, volt az akinek a segítségével a Méhkerékiek megszervezték a szerbiai utat. Ő fogadta a méhkerékieket , illetve ő tolmácsolta szerb nyelvre Petrică Creţu lelkipásztor igehirdetését.  Természetesen itt is szolgált úgy a fúvószenekar, mint az ifjúsági csoport.

A két istentisztelet befejezése után a méhkeréki csoport többsége haza indult.
A harmadik, esti istentiszteleti hely Vladimirovac  volt, ahova öten látogattak el egy külön gépjárművel utaztak, élükön a lelkipásztorral.  Itt nem volt szükség az igehirdetés  tolmácsolására.

A szerbiai út a Miniszterelnökség-, illetve  a Békés Megyei Nemzetiségi Román önkormányzat támogatásával valósult meg.