Méhkerék település önkormányzata felhívása

2020. március 20-a délutánjára Tát Margit polgármester asszony a koronavírus veszélyeinek csökkentését célzó tájékoztató jellegű megbeszélésre invitálta a méhkeréki  egyházak képviselőit. Mivel Petrică Creţu lelkipásztor testvér nem tudott részt venni, a Méhkeréki Baptista Gyülekezet részéről Ruzsa Gyögy gyülekezeti titkár volt jelen.

A polgármester asszony biztosította jelenlévőket, hogy Méhkerék Települési Önkormányzata meghozott minden olyan intézkedést, amely képessé teszi arra, hogy a jelenlegi válságos helyzetben segítséget tudjon nyújtani az arra rászorultaknak, különös  tekintettel az idős személyekre.

Abból a valós helyzetből kiindulva, hogy a méhkerékiek többsége valamely egyházi felekezet tagja, a települési önkormányzat szükségét érezte annak, hogy azok képviselőinek közvetítése útján is felhívják a méhkeréki lakosok figyelmét az előző héten tapasztalt két nem kívánt jelenségre:

  • Mivel nagyon szép időben volt részünk elég sok idős személlyel találkozhattunk Méhkerék utcáin, annak ellenére, hogy az illetékes szervek a médián keresztül hangsúlyozták, hogy a lakosságnak ezen szegmense  tud leginkább megbetegedni a koronavírussal történő fertőzés következtében.
  • Az iskolai oktatás hagyományos tantermi formája felfüggesztésre került a koronavírus járvány miatt. A szép idő kicsalogatta az otthon maradó gyerekeket, és jelentős  számban lepték el Méhkerék utcáit. Ez azért veszélyes, mert a gyerekek is megfertőződhetnek és bár náluk ritka a betegség súlyos lefolyása, ennek ellenére könnyedén továbbfertőzhetik szüleiket, nagyszüleiket.

A helyi önkormányzat felhívja a 65 évnél idősebb lakosok (gyülekezetünk tagságának 35 %-a ebbe a csoportba tartozik) figyelmét, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el lakhelyeiket.

Hasonlóképpen felhívja a szülők figyelmét is, hogy akadályozzák meg, hogy gyermekeik az utcán csoportosan időt töltsenek, ehelyett otthon, családi körben tartózkodjanak.

Kedves testvérek!

A Méhkeréki  Baptista Gyülekezet elöljárósága nevében arra kérünk benneteket, hogy tartsátok be az illetékes  szervek által meghozott rendelkezéseket, ajánlásokat annak érdekében, hogy településünkön ne forduljanak elő megbetegedések.

Testvéri szeretettel:    Ruzsa György

Képforrás: Méhkerék Község Facebook oldala