Rólunk

Lelkipásztorunk, Petrică Crețu, 1967. május 4-én született keresztény baptista családban. Szüleitől, Pétertől és Ilonától gondos, istenfélő nevelést kapott. Gyermekkorát három fiú-, és két lánytestvérével szülőfalujában töltötte, ezalatt a Josani településen található Baptista Gyülekezetet rendszeresen látogatta. 1983 június 26-án Madar Ioachim merítette be, miután elfogadta az Urat személyes megváltójának. Az általános iskola befejezése után a Nagyszalontai Mezőgazdasági Líceum, állatorvosi tagozatán folytatta tanul-mányait, ahol 1985-ben végzett. Utóbbi miatt tagságát a Nagyszalontai Baptista Gyülekezethez vitte át. 1989-ben feleségül vette Aurora (Cociubei) testvérnőt, házasságukat az Úr két gyermekkel, Andreijal és Andreával áldotta meg.

1990-től a nagyszalontai gyülekezet vezetőségének tagja lett, ezt követően 1998-ban diakónussá avatták.  Ugyanettől az évtől az erdőgyaraki, illyei és tamáshidai gyülekezetekben, illetve 2004-től az Oláhszentmiklósi Baptista Imaházban végzett szolgálatot. Szolgálata alatt abban a kegyelemben részesült, hogy az oláh-szentmiklósi testvérekkel együtt Istennek ajánlhatott egy új imaházat, ugyanez történt később Illyén is. Ebben az időszakban a Nagyváradi „Emanuel” Baptista Teológiai Főiskola hallgatója volt pásztori és missziológiai szakirányon, melyet 1999-ben végzett el. Ezt követően teológiai mestérképzésben vett részt az „Emanuel” Egyetemen. 2012-ben megválasztották a Nagyváradi és Szatmárnémeti Baptista Missziókerület vezetőségébe.

Jelenleg hittantanár a talpasi, tulkai, keményfoki, tamáshidai középiskolákban, illetve a Nagyszalontai „Teodor Neș” Nemzeti Kollégiumban. Ugyanakkor a Tamáshidai Baptista Gyülekezetben is szolgál, 2013-ban pedig meghívást kapott a Méhkeréki Baptista Gyülekezet lelkipásztori szolgálatának, illetve a helyi kétnyelvű általános iskola hittantanári posztjának betöltésére.

A gyülekezet ifjúsága tizennégy év feletti fiatalokból áll. Közülük legtöbben még tanulmányaikat végzik különböző helyeken, de olyanok is vannak köztük, akik már munkahelyükön tehetnek bizonyságot az Úrról. Rendszerint szombaton délután öt órakor találkoznak. A találkozó egy rövid tanítással kezdődik. Leggyakrabban Petrică Crețu lelkipásztor tartja a tanítást, melyet a fiatalok imádságai követnek. A fiúk és lányok ezután a vasárnapi énekszolgálatra is készülnek, az énekek egyszerűek, hamar megtanulhatók.

Az éneklést követően sokszor kötetlen beszélgetéssel övezett különféle programokat – játékokat, szalonnasütést, stb. – szerveznek a fiatalok.

Az ifjúság az alkalom ötórai kezdésétől kezdve egészen az esti programokig szívesen lát minden érdeklődő fiatalt.

A fiatalok a rendszeres összejöveteleken túl a karácsonyi időszakban kántálni járnak, és a Körös-kisjenőn található Horizon of Hope árvaház gyermekeinek segítségében is aktívan részt vesznek.

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek

beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.

1 Timóteus 4:12

 

A gyülekezet megalakulása óta mindig voltak olyan keresztények, akik a gyerekek hitoktatásával foglalkoztak. Napjainkban is fontos, hogy szellemi nevelést kapjanak amellett, amit otthon, illetve az általános iskolában tanulnak.

Jelenleg a gyerekek hetente kétszer találkoznak az imaházban. Az első alkalom szombaton 16 órakor kezdődik. Crețu Petrică lelkipásztor ekkor bibliai tanítást ad a gyerekeknek, akik ezután gyakorolnak vasárnapi szolgálatukra. Rendszerint néhány énekkel és verssel készülnek a istentiszteletre. A második összejövetelre vasárnap  kerül sor a gyülekezet kistermében. Kilenc órakor kezdődik a vasárnapi iskola ahol, a gyerekek különböző bibliai történetekkel ismerkednek meg, és egy igeverset is megtanulnak az adott történetből. A végén egy rövid gyakorlás  zajlik az istentisztelet előtt.

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.

Márk 10:14

Árvaház – Emánuel Románia Reménysége Alapítvány

A „Remény Faluja” Romániában, a Bihar megyei Köröskisjenőn található. A „Faluban” néhány ház található, ahol körülbelül 25 gyermek lakik, akiket keresztény családok nevelnek.

Minden évben, karácsony környékén a gyülekezet adományokat gyűjt az árvaház részére, valamint a gyerekek és a fiatalok minden kisgyermeknek személyes ajándékot készítenek.

Az ifjúság mindenkinek köszöni, aki hozzájárult az árva gyermekek körülményeinek javításához. A gyülekezet továbbra is bármilyen adományt szívesen fogad.

További információt az alábbi telefonszámon kérhetnek:

  • 06-70/7797470 – Martyin Mária

Peniel Idősek Otthona

A Peniel otthon Romániában, a Bihar megyei Tenkén található. Közel 50 idős ember él itt, közülük legtöbben betegek.

A gyülekezet minden évben adománygyűjtést szervez  részükre. Leginkább tartós élelmiszerre van szükségük, de bármilyen nemű adományt szívesen fogadnak.

További információt az alábbi telefonszámok valamelyikén kérhetnek:

  • 06-70/7797470 – Martyin Mária,
  • 06-70/618-7937 – Țicudean Florina